Tin tức

Tìm thấy 376 bài viết

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu 29.09.2023 –CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, RAPHAE. Lễ kính.
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm 28.09.2023 – Tuần 25 Mùa Thường Niên, năm A
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư 27.09.2023 – Tuần 25 Mùa Thường Niên, năm A - Thánh Vinh sơn Phaolô , linh mục . Lễ nhớ
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba 26.09.2023 –Tuần 25 Mùa Thường Niên, năm A -
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai 25.09.2023 – Tuần 25 Mùa Thường Niên, năm A
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy 23.09.2023 – Tuần 24 Mùa Thường Niên năm A - Với tấm lòng cao thượng .
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu 22.09.2023 – Tuần 24 Thường Niên , năm A
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba 19.09.2023 – Tuần 24 Mùa Thường Niên, năm A
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai 18.09.2023 – Tuần 24 Mùa Thường Niên, năm A
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy 16.09.2023 - Tuần 23 Mùa Thường Niên năm A
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu 15.09.2023 – Tuần 23 Lễ Đức Mẹ Sầu Bi . Lễ nhớ.
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm 14.09.2023 – Tuần 23 Mùa Thường Niên - SUY TÔN THÁNH GIÁ