LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm 16.11.2023 – Tuần 32 Thường Nên -

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Thứ Năm 16.11.2023 – Tuần 32 Thường Nên -
Nước Thiên Chúa .
Bài Ðọc I: Kn 7,22 - 8,1
“Sự khôn ngoan là phản ảnh của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương vẹn tuyền của uy quyền Thiên Chúa”.
Trích sách Khôn Ngoan.
Trong sự khôn ngoan có tinh thần sáng suốt, thánh thiện, duy nhất, đa diện, tinh vi, lợi khẩu, linh động, tinh tuyền, chắc chắn, dịu dàng, phục thiện, sâu sắc, bất khuất, hào hiệp, nhân đạo, đại lượng, vững tâm, bền chí, vững chắc, bình thản, làm được mọi sự, kiểm soát hết thảy, thấu suốt mọi thần trí, những kẻ thông minh, những người thanh sạch và những người tế nhị. Sự khôn ngoan linh hoạt hơn mọi chuyển động, và vì trong sạch, nên thấu nhập mọi nơi. Sự khôn ngoan là hơi thở của quyền năng Thiên Chúa, và là sự phát xuất tinh tuyền của vinh quang Thiên Chúa toàn năng; bởi thế không vật ô uế nào đụng tới được; sự khôn ngoan là phản ảnh của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương vẹn tuyền của Uy quyền Thiên Chúa, và là hình ảnh lòng từ nhân của Người.
Tuy duy nhất, nhưng sự khôn ngoan có thể làm mọi sự, và dù bất biến, nhưng có thể canh tân mọi loài. Qua các thế hệ, sự khôn ngoan lan tràn trên các tâm hồn thánh thiện, làm cho các tâm hồn trở nên bạn hữu và tiên tri của Thiên Chúa. Vì Chúa không yêu mến ai nếu không phải là kẻ ở với sự khôn ngoan. Khôn ngoan xinh đẹp hơn mặt trời, trổi vượt mọi tinh tú, và so với ánh sáng, nó còn trổi vượt hơn, vì ánh sáng có lúc phải nhường chỗ cho bóng tối, nhưng ngay cả gian ác cũng không thắng nổi sự khôn ngoan.
Vậy sự khôn ngoan đã lan tràn mạnh mẽ từ bờ cõi này đến bờ cõi kia, và hướng dẫn mọi loài cách khôn khéo.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp: Tv 118,89.90.91.130.135.175
Ðáp: Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó.
Xướng: 1) Thân lạy Chúa, cho tới đời đời kiếp kiếp, lời Chúa vẫn còn đó như cõi trời cao.
Ðáp: Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó.
2) Ðời nọ sang đời kia, còn mãi lòng trung thành của Chúa, Ngài đã kiến tạo địa cầu, nó còn đứng vững trơ trơ.
Ðáp: Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó.
3) Theo chỉ dụ Chúa, vũ trụ luôn luôn tồn tại, vì hết thảy vạn vật đều phải phục vụ Ngài.
Ðáp: Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó.
4) Sự mạc khải lời Ngài soi sáng, và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm.
Ðáp: Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó.
5) Xin tỏ cho tôi tớ Ngài thấy long nhan hiền hậu, và dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài.
Ðáp: Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó.
6) Nguyện cho hồn con được sống để khen ngợi Chúa, và xin các sắc dụ của Chúa phù trợ cho con.
Ðáp: Thân lạy Chúa, cho tới đời đời, lời Chúa vẫn còn đó.
Alleluia: 2Tx 2, 14
Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy vinh quang của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. - Alleluia.
____________________
Phúc Âm: Lc 17, 20-25
“Nước Thiên Chúa ở giữa các ông”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: “Này nước trời ở đây hay ở kia”. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: “Này Người ở đây và này Người ở kia”, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.
Ðó là lời Chúa.
-----------------------------
ĐỂ “NƯỚC CHÚA TRỊ ĐẾN”
Suy niệm: Người Do Thái vẫn đau đáu mong chờ ‘Triều Đại của Thiên Chúa’. Các kinh sư, các thầy ráp-bi của họ miệt mài tra cứu những dấu hiệu, chỉ dẫn để xác định ngày giờ triều đại ấy đến. Không ít người nghĩ rằng Đấng Ki-tô mà các ngôn sứ tiên báo sẽ đến, dẫn đầu một cuộc nổi dậy đánh tan mọi thế lực để thiết lập triều đại của Ngài trên trần thế này. Chúa Giê-su cho biết những suy nghĩ như thế dẫn người ta đi lạc hướng, bởi vì: “Triều đại của Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.” Quả thật, Nước Thiên Chúa đang đến rồi “ở giữa các ông”, ngay ở đây và trong lúc này. Nước Thiên Chúa đến nơi Đức Giê-su đang hiện diện và nơi những người tin vào Ngài và được qui tụ thành một dân là Ít-ra-en mới, là Hội Thánh.
Mời Bạn: Nhiều người trong chúng ta cũng thường thắc mắc: Nước Chúa đến khi nào, ở đâu, như thế nào? Lời Chúa hôm nay cho chúng ta niềm vui và hy vọng: Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta: trong cộng đoàn Giáo hội, trong giáo xứ, gia đình, và cách riêng ngay trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Vấn đề là chúng có nhận thức Triều đại Chúa đã đến và đón nhận để cho Triều Đại này ngự trị tâm hồn ta hay không. Để đón nhận Triều Đại Thiên Chúa, chúng ta cùng chiến đấu để loại trừ cái tôi ích kỷ tham lam chạy theo tiền tài, quyền lực, lạc thú, để sống tinh thần bác ái, chia sẻ giữa những người anh chị em là con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha trên trời.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm chừa bỏ một nết xấu và tích cực phục vụ Chúa nơi anh em để góp phần cho Nước Chúa mau hiển trị.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.
__________________
Ngày 16 tháng 11: Lạy Chúa! Khi chiêm ngắm cuộc đời của các thánh, xin cho chúng con ý thức rằng: Không có vị thánh nào, mà không có quá khứ, không có tội nhân nào, mà không có tương lai. Thánh thiện không chỉ là một ước vọng tinh tuyền trong trắng, nhưng còn là một cảm nghiệm về sự mỏng dòn hoen ố thường hằng. Thánh thiện không chỉ là một mục tiêu để chứng minh bản lĩnh, nhưng còn là một phương pháp giải thoát khỏi cái tôi tự yêu mình. Thánh thiện không chỉ là một cuộc chinh phục đỉnh cao hoàn thiện, nhưng còn là một ý thức về những bất lực, thất bại triền miên. Thánh thiện không chỉ là một trạng thái đầy tràn trọn vẹn, nhưng còn là một xác tín về sự rỗng không trước lòng thương xót Chúa. Amen.
 
SỐNG ĐẠO
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư 15.11.2023 –Tuần 32 Thường Nên -