LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu 07.06.2024 - Tuần 9 Thường Niên

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Thứ Sáu 07.06.2024 - Tuần 9 Thường Niên .- Bên hữu Cha đây
___________
Phúc Âm: Mc 12, 35-37
"Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: "Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít? Vì chính Ðavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: "Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con". Chính Ðavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Ðavít được?" Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.
Ðó là lời Chúa.
____________
Cần có đôi mắt khác
Suy niệm: Mắt phàm chỉ có thể thấy những gì phàm trần, chứ không thấy được những gì siêu phàm. Với con mắt phàm, bất quá chỉ có thể nhận biết rằng Chúa Giêsu thuộc dòng tộc Đa-vít và Ngài được gọi là con vua Đa-vít cũng là phải lẽ. Thế nhưng “chính vua Đa-vít lại gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng” bởi vì vua đã nhìn bằng “đôi mắt khác”, đôi mắt của niềm tin. Chính đôi mắt của niềm tin cho phép chúng ta thấy Đức Giê-su Ki-tô là người thật và đồng thời cũng là “Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật” (Kinh Tin Kính).
Mời Bạn: Mỗi người là một huyền nhiệm với những chiều sâu kín ẩn không thể hiểu thấu. Nơi Thiên Chúa, chiều sâu huyền nhiệm ấy lại càng sâu thẳm đến vô cùng. Chúa vẫn luôn vượt trên những điều ta có thể thấy được, hiểu được hay nói được về Ngài. Như thế, phải có lòng tin mới thấy được Chúa Giêsu vừa là người thật, vừa là Thiên Chúa thật. Mời bạn dùng cặp mắt đức tin nhìn dòng đời biến chuyển mà khám phá Chúa thực sự hiện diện và điều khiển thế giới; qua hình bánh rượu trong Thánh Thể nhận biết được Chúa phục sinh quyền năng đang ở với bạn; qua từng trang Phúc Âm, nhìn thấy Chúa chính là Ngôi Lời vĩnh cửu đang công bố Tin Mừng yêu thương bạn; và qua từng con người bé nhỏ thấp hèn, thấy được chính Chúa đang hiện diện.
Chia sẻ: Chúng mình là người tin Chúa nhưng phải chăng có khi chúng mình đang là “vô thần thực tế”?
Sống Lời Chúa: Dành ít phút mỗi ngày để suy niệm Lời Chúa
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con.
Sưu tầm
 
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư 05.06.2024 - Tuần 9 Thường Niên