LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu 18.08.2023 – Tuần 19 Mùa Thường Niên năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Thứ Sáu 18.08.2023 – Tuần 19 Mùa Thường Niên năm A - Một xương một thịt .
Bài Ðọc I: Gs 24, 1-13
“Ta đã đem tổ phụ các ngươi ra khỏi Lưỡng hà địa, đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai Cập, đã đem các ngươi vào Đất”
Bài trích sách Giôsuê
Khi ấy, ông Giôsuê triệu tập tất cả các chi tộc Israel về Sichem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh, thẩm phán và viên chức đến, và họ đứng trước nhan Thiên Chúa. Đoạn ông nói với toàn dân thế này: Chúa Thiên Chúa của Israel phán như sau: Xưa kia tổ tiên các ngươi cho đến Tharê, cha của Abraham và Nachor, đã ở bên kia sông, và phụng thờ các thần khác. Bấy giờ Ta đã đem Abraham, tổ phụ các ngươi, ra khỏi miền Lưỡng hà địa, dẫn ông rảo khắp xứ Canaan và làm cho dòng dõi ông ra đông đúc. Ta đã ban cho ông có được Isaac và lại ban cho Isaac có được Giacob và Esau. Trong hai người này, Ta đã ban cho Esau miền núi Sêir làm sản nghiệp. Còn Giacob và con cái thì xuống Ai Cập. Sau đó Ta đã sai ông Môisen và ông Aaron đi, và Ta đã đánh phạt Ai Cập bằng những dấu lạ, mà Ta đã thực hiện giữa nước ấy, rồi Ta dẫn các ngươi đi ra. Ta đã dẫn cha ông các ngươi ra khỏi Ai Cập, và các ngươi đi tới Biển. Người Ai Cập dùng chiến xa và kỵ binh đuổi theo cha ông các ngươi cho đến Biển Đỏ. Họ bèn kêu lên Chúa và Người đã khiến tối tăm chận giữa các ngươi và người Ai Cập. Người đem biển đến trên chúng và vùi lấp chúng. Chính mắt các ngươi đã thấy những gì Ta đã làm ở Ai Cập, rồi các ngươi đã ở trong sa mạc một thời gian dài. Sau đó, Ta đã đưa các ngươi vào xứ của người Amorrêô cư ngụ bên kia sông Giođan. Chúng đã giao chiến với các ngươi và Ta đã trao chúng vào tay các ngươi. Các ngươi đã chiếm được đất đai của chúng và đã tiêu diệt chúng trước mặt các ngươi. Rồi Balac, con của Sêphor, vua xứ Môab, dấy lên giao chiến với Israel. Vua ấy cử người đi mời Balaam, con của Bêor, đến để chúc dữ các ngươi. Nhưng Ta không muốn nghe Balaam. Thay vì chúc dữ nó đã chúc phúc các ngươi và Ta đã cứu các ngươi thoát khỏi bàn tay của Balac.
Sau đó, các ngươi vượt qua sông Giođan và đến Jêrichô. Dân thành này gồm người Amorrêô, người Phêrêzêô, người Canaan, người Hêthê, người Gergêsêô, người Hêvêô, người Giêbusê, đã giao chiến với các ngươi. Nhưng Ta đã trao chúng vào tay các ngươi. Ta đã sai ông bầu đi trước các ngươi, và chúng đã đuổi hai vua xứ Amorrêô chạy trước mặt các ngươi, chẳng cần nhờ đến cung kiếm của các ngươi. Ta đã ban cho các ngươi một vùng đất mà các ngươi không tốn công khai phá, những thành các ngươi không phải xây dựng mà được ở, những vườn nho và vườn ôliu các ngươi không phải trồng mà được ăn”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 135, 1-3. 16-18. 21-22+24
Ðáp: Vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời.
Xướng: 1) Hãy xưng tụng Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì lượng từ bi Ngài bền vững muôn đời. Hãy xưng tụng Thiên Chúa của chư thần vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời. Hãy xưng tụng Chúa của các Chúa vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời.
Ðáp: Vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời.
2) Chúa đã dẫn đưa dân Ngài qua sa mạc vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời. Ngài đánh phạt các đại vương vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời. Ngài đã giết các vua quyền thế vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời.
Ðáp: Vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời.
3) Ngài đã ban đất đai của chúng làm gia nghiệp vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời, làm gia nghiệp cho Israel tôi tớ Ngài, vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời. Ngài đã cứu thoát ta khỏi tay quân thù, vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời.
Ðáp: Vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời.
Alleluia: x. 1 Ts 2, 13
Alleluia, alleluia! Anh em hãy đón nhận Lời Thiên Chúa, không phải như lời người phàm, nhưng đích thực là Lời của Thiên Chúa. - Alleluia.
_______________________
Phúc Âm: Mt 19, 3-12
“Vì lòng chai đá của các ông mà Môisen đã cho phép các ông rẫy vợ nhưng từ thuở ban đầu thì không có như vậy.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.
Khi ấy có những người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu để thử Người, họ nói: “Người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không?” Người đáp lại: “Các ông chẳng đọc thấy điều này sao: thuở ban đầu, Tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ và Ngài phán: “Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác?”. Như thế, họ không còn phải là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ nói: “Vậy tại sao Môisen đã truyền cấp tờ ly dị mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môisen đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ thuở ban đầu thì không có như vậy. Tôi nói cho các ông biết: Ai rẫy vợ, trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, và đi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình.
Các môn đệ thưa với Người: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn là đừng kết hôn”. Người đáp: “Không phải ai cũng hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân do từ lòng mẹ đã sinh ra như thế, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những hoạn nhân do mình tự nguyện vì Nước Trời. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.
Ðó là lời Chúa.
-----------------------------
ƠN RIÊNG CHO TỪNG BẬC SỐNG
Suy niệm: Hôn nhân hay tu trì đều có những yêu cầu riêng mà không bên nào dễ hơn bên nào. Đừng tưởng rằng sống trong bậc hôn nhân là có thể buông thả phóng túng theo những đòi hỏi của bản năng. Mối dây liên kết “một vợ một chồng và không được phân ly” là một yêu cầu rất cao: chẳng những nó bảo vệ sự cao cả thánh thiện của hôn nhân mà nó còn có sứ mạng làm chứng cho tình yêu giữa Chúa Ki-tô và Hội Thánh. Mặt khác đời sống tu trì không phải dành cho những ai bất lực hay mất quân bình trong khả năng tính dục; cũng không phải là nơi nương náu cho những ai muốn trốn trách nhiệm nặng nề của đời sống gia đình. Cuộc sống “độc thân vì Nước Trời” là một ơn đặc biệt mà “chỉ có ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu” mà thôi.
Mời Bạn: Thế giới và Giáo hội hôm nay đang bị khủng hoảng nặng nề về đời sống hôn nhân cũng như tu trì: những giá trị đạo đức trong tình yêu hôn nhân và gia đình bị phá đổ, số ơn gọi tu trì giảm sút, những tai tiếng ồn ào về sự lạm dụng tính dục trong hàng giáo sĩ… Mỗi người, nhờ ơn riêng Chúa ban, đều có sứ mạng làm chứng cho tình yêu Chúa và xây dựng Giáo Hội trong bậc sống của mình.
Sống Lời Chúa: Suy nghĩ chín chắn khi chọn lựa bậc sống hôn nhân hay tu trì. Và khi đã chọn lựa, hãy trung thành sống triệt để những đòi hỏi của bậc sống đó.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết chu toàn bổn phận theo bậc sống riêng của chúng con.
 
SỐNG ĐẠO
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm 17.08.2023 – Tuần 19 Mùa Thường Niên, năm A