LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư 08.11.2023 – Tuần 31 Thường Nên

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Thứ Tư 08.11.2023 – Tuần 31 Thường Nên - Từ bỏ hết
Bài Ðọc I: Rm 13, 8-10
“Yêu thương là chu toàn trọn cả luật”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn Lề luật. Ðó là: Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ mê tham, và nếu có điều luật nào khác, thì cũng tóm lại trong lời này là: Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 111, 1-2. 4-5. 9
Ðáp: Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay.
Xướng: 1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng ham mộ luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong đất nước: thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân.
Ðáp: Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay.
2) Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình.
Ðáp: Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay.
3) Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong vinh quang.
Ðáp: Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay.
Alleluia: x.Cv 16, 14b
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời của Con Chúa. - Alleluia.
_________________
Phúc Âm: Lc 14, 25-33
“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: “Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi”.
“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.
Ðó là lời Chúa.
______________
Suy niệm: Người ta không xây ngọn tháp trong một hai ngày, vì thế phải tính toán kỹ lưỡng trước khi khởi công. Cũng chẳng ai coi chuyện giao chiến với địch thù là chuyện đùa giỡn. Các bên giao chiến cũng phải bàn mưu tính kế và động viên mọi nguồn lực để dành chiến thắng. Tháp đã động thổ, không thể để bỏ dở dang. Trận chiến đã khai hỏa, chẳng có lùi lại. Cũng vậy, đời người Ki-tô hữu không diễn ra trong một, hai ngày nắng đẹp, nhưng kéo dài suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông của cả cuộc đời. Theo Đức Ki-tô không phải là chuyện đùa giỡn, nhưng là chuyện sinh tử của kiếp người, “được ăn cả, ngã về không.” Ta cần chấp nhận cái giá phải trả là bước theo Đức Ki-tô suốt đời để có thể sống tình thân với Ngài muôn đời.
Mời Bạn: “Ngồi xuống” suy xét để tìm phương cách giúp mình dạn dĩ và nghiêm túc bước theo Đức Ki-tô cho đến cuối đường. Thái độ theo Ngài nửa vời, bồng bột, lừng khừng, chẳng khác gì xây tháp dở dang hay không sẵn sàng cho cuộc chiến đã mở màn. Ngài mời bạn từ bỏ, từ bỏ và tiếp tục từ bỏ mỗi ngày như điều kiện tiên quyết cho tư thế người môn đệ của Ngài.
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ “ngồi xuống” để xem mình cần từ bỏ một thói xấu nào tệ hại nhất của mình, và tập một tính tốt đối lập (ví dụ: tập siêng năng việc đạo đức thay cho tính lười biếng…).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết “ngồi xuống” mỗi ngày qua việc dành cho Chúa năm phút cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, nhận ra ánh sáng Chúa soi dẫn trên hành trình theo Chúa của mình. Xin Chúa giúp chúng con trung thành đến cùng. Amen.
_____________
Ngày 8 tháng 11: Lạy Chúa! Khi cầu nguyện cho những người đã qua đời, xin cho chúng con cũng biết xin cho chính mình được ơn chết lành, muốn “chết lành”, thì trước hết, chúng con phải lo “sống thánh” bằng cách thực hành các mối phúc mà Chúa đã truyền dạy: “Phúc cho ai hiền lành”. Hiền lành là cách diễn tả sự nghèo khó bên trong, của những ai đặt hết tin tưởng vào chỉ một mình Chúa mà thôi. Hiền lành luôn là điều tốt, vì những khát vọng sâu xa nhất của chúng con sẽ được lấp đầy: chúng con “sẽ được đất làm cơ nghiệp”. Trong cuộc sống hằng ngày, nếu có người nào đó làm phiền chúng con, thì xin cho chúng con biết sửa lỗi họ, với một tinh thần hiền lành, ngay cả khi: bảo vệ đức tin và những niềm xác tín của mình, xin cho chúng con cũng phải biết thể hiện, bằng một thái độ hiền lành và khiêm nhường. Amen.
 
SỐNG ĐẠO
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba 07.11.2023 – Tuần 31 Thường Nên