LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu 08.12.2023 – Tuần I mùa vọng - ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI . Lễ trọng . Lễ HỌ .
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm 07.12.2023 – Tuần 1 Mùa Vọng - Thánh Amrôxiô , giám mục ,tiến sĩ Hội Thánh .
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư 06.12.2023 – Tuần 1 Mùa Vọng
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba 05.12.2023 – Tuần 1 Mùa Vọng
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm 30.11.2023 – Tuần 34 Thường Niên
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư 29.11.2023 – Tuần 34 Thường Niên -
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy 25.11.2023 – Tuần 33 Thường Nên -
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu 24.11.2023

Tại sao nên mua hàng online?

Tiết kiệm và chủ động về thời gian, tránh khỏi những phiền phức khó chịu, an toàn trong mọi tình huống.