LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu 29.09.2023 –CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, RAPHAE. Lễ kính.
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm 28.09.2023 – Tuần 25 Mùa Thường Niên, năm A
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư 27.09.2023 – Tuần 25 Mùa Thường Niên, năm A - Thánh Vinh sơn Phaolô , linh mục . Lễ nhớ
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba 26.09.2023 –Tuần 25 Mùa Thường Niên, năm A -
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai 25.09.2023 – Tuần 25 Mùa Thường Niên, năm A
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy 23.09.2023 – Tuần 24 Mùa Thường Niên năm A - Với tấm lòng cao thượng .
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu 22.09.2023 – Tuần 24 Thường Niên , năm A
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba 19.09.2023 – Tuần 24 Mùa Thường Niên, năm A

Tại sao nên mua hàng online?

Tiết kiệm và chủ động về thời gian, tránh khỏi những phiền phức khó chịu, an toàn trong mọi tình huống.