LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy 08.06.2024 - Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ . Lễ nhớ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Thứ Bảy 08.06.2024 - Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ . Lễ nhớ .- Mẫu mực trong đời sống đức tin .
__________
Phúc Âm: Lc 2, 41-51
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
“Mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng”
Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây, đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng.
Đó là lời Chúa.
_________
MARIA, MẪU GƯƠNG CẦU NGUYỆN VÀ LẮNG NGHE
Suy niệm: Câu chuyện Ma-ri-a và Giu-se lạc mất Chúa ở Giê-ru-sa-lem cho phép chúng ta cảm nhận hai nhân vật vĩ đại này rất gần gũi với chúng ta, cách riêng trong sự kiện “ông bà không hiểu lời Người vừa nói”. Hành trình đức tin của Ma-ri-a và Giu-se không phải luôn luôn hoàn toàn dễ dàng, hoàn toàn sáng sủa. Lạc mất Chúa đã là một thử thách, nhưng gặp Chúa mà lại không hiểu được Ngài, càng là một thử thách nặng nề hơn. Trong hành trình đức tin, chúng ta dù có lặn lội vất vả để tìm Chúa nhưng nếu như chúng ta chưa hiểu được ý Chúa trong biến cố này, trong sự kiện kia… thì chúng ta cũng chưa thực sự gặp Ngài. Chính những lúc đó, ta cần phải đặc biệt nhìn ngắm Đức Ma-ri-a và học lấy thái độ của người tiếp tục tìm kiếm ý Chúa bằng cách “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” và suy niệm.
Mời Bạn: Nhìn lại cuộc sống mình với biết bao biến cố, sự kiện đã xảy ra trong quá khứ mà ngay lúc đó bạn không hiểu. Phải chăng với thời gian, bạn dần dần được soi sáng? Và bạn nhận ra mình đã từng có những cách giải thích và những thái độ không đúng đắn? Phải chăng bạn càng xác tín hơn rằng mình cần học nơi Đức Ma-ri-a tinh thần cởi mở lắng nghe và chiêm niệm sâu sắc để đời sống đức tin của mình được phong phú hơn? Mời bạn xem xét bạn cần có những điều kiện nào để có thể lắng nghe và hiểu ý Chúa hơn.
Sống Lời Chúa: Tập thói quen cuối mỗi ngày có những phút hồi tâm cầu nguyện.
Cầu nguyện: Đọc hoặc hát: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”
_________________
Ngày 8: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Qua cầu nguyện, chúng con có thể nhận ra đâu là ý Chúa Cha, và có được lòng kiên nhẫn để thi hành ý Người. Không phải nói: Lạy Cha! Lạy Cha! là được vào Nước Trời, nhưng phải thi hành ý muốn của Chúa Cha. Xin cho chúng con luôn biết chú tâm thực hiện ý Chúa Cha, để Ý Chúa Cha được thể hiện trong Hội Thánh, và qua Hội Thánh. Xin cho chúng con luôn biết chọn: điều Chúa luôn chọn: là luôn làm điều đẹp lòng Chúa Cha. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
 
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu 07.06.2024 - Tuần 9 Thường Niên