LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai 11.09.2023 – Tuần 23 Mùa Thường Niên , năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Thứ Hai 11.09.2023 – Tuần 23 Mùa Thường Niên , năm A - Giơ bàn tay anh ra .
Bài Ðọc I: (Năm Lẻ) Cl 1, 24 - 2,3
“Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh để rao giảng mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở”.
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Ðức Kitô, để Hội thánh là thân xác của Người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh, theo sự an bài của Thiên Chúa đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Ðức Kitô trong anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Ðức Giêsu Kitô. Chính vì lẽ đó, tôi khó nhọc chiến đấu nhờ vào năng lực mà Người hành động mạnh mẽ trong tôi. Vì chưng, tôi muốn anh em nhận thấy tôi lo lắng biết bao cho anh em và cho những người ở Laođicêa, và cho những ai chưa hề thấy mặt tôi tận mắt, để lòng họ được an ủi, và khi được giáo huấn trong đức mến, họ được dư đầy sự thông hiểu là được nhận biết mầu nhiệm Thiên Chúa Cha và Ðức Kitô Giêsu, nơi Người tiềm ẩn mọi kho tàng khôn ngoan và thông hiểu.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 61, 6-7. 9
Ðáp: Vinh dự và an toàn của tôi ở nơi Thiên Chúa.
Xướng: 1) Duy nơi Thiên Chúa, hỡi linh hồn tôi, hãy an vui, vì do chính Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Ðá Tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến luỹ của tôi, tôi sẽ không hề nao núng.
Ðáp: Vinh dự và an toàn của tôi ở nơi Thiên Chúa.
2) Hỡi dân tộc, hãy trông cậy Người luôn mọi lúc; hãy đổ giốc niềm tâm sự trước nhan Người, vì Thiên Chúa là nơi ta nương náu.
Ðáp: Vinh dự và an toàn của tôi ở nơi Thiên Chúa.
Alleluia: Pl 2, 15-16
Alleluia, alleluia! - Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. – Alleluia.
_____________________
Phúc Âm: Lc 6, 6-11
“Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.
Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.
Ðó là lời Chúa.
-------------------------------
NGUYÊN TẮC LUÂN LÝ
Suy niệm: Có những điều luật đạo đức thật chính đáng, thế nhưng khi áp dụng vào cụ thể lại bộc lộ nhiều điều không chính đáng: thay vì giúp thăng tiến con người thì lại tạo điều kiện cho bất công nảy nở, nhân phẩm bị hạ thấp, quyền làm người bị tước đoạt… như trường hợp luật giữ ngày sa-bát. Tại sao vậy?
Bằng một lời chất vấn, Chúa Giê-su vừa giải đáp đưa ra một nguyên tắc chắc chắn lành mạnh để đánh giá, áp dụng một điều luật: “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” Nguyên tắc đó phải đạt được hai yêu cầu:
- phải làm điều lành, do đó, phải tôn trọng mạng sống và phẩm giá con người, vì đây là điều lành cao nhất;
- không được biện minh vì nhắm đạt mục đích tốt (giữ ngày sa-bát) mà dùng những phương thế xấu (bỏ qua việc cứu mạng người).
Mời Bạn suy nghĩ, vận dụng nguyên tắc này vào thực tế. Có được phép không:
- dùng phương thế gian lận để đạt điểm tốt trong học tập?
- dùng phương thế làm ăn bất chính miễn sao gia đình mình được sung túc?
Và hơn nữa, mời bạn suy nghĩ về những vấn đề luân lý thời sự nóng bỏng hiện nay:
- Có được viện lý do kinh tế, xã hội,… để chấp nhận phá thai, tạo sinh vô tính, nghiên cứu tế bào gốc của người, dùng thuốc an tử…?
Sống Lời Chúa: Vì tin vào Đức Ki-tô mà tôi cương quyết tuân thủ những nguyên tắc luân lý mà Ngài đề ra. Mỗi khi gặp những vấn nạn lương tâm, tôi suy nghĩ để áp dụng nguyên tắc trên vào thực tế cuộc sống.
Cầu nguyện: Đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi…”.
 
LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy 09.09.2023 –Tuần 22 Mùa Thường Niên, năm A - Điều không được phép làm .